Framside

Salg av juletre 2022

Kan vere eit bilete av tre og tekst der det står "Juletresalg Torgsalg: Ardalstangen (torget) 9. 15., 16. og 20. des. kl 11.00 16.00 Ovre Ardal (torget) 10., 16., og 20. des. kl 10.00 17.00 Gardssalg: desember kl. 10.00 17.00 Kom gjerne innom hels pả sauene Salg av juletrefotter, Easyfix. Salg nek Utkoyring av tre torsdag 22. desember frả kl 17.00 Siste frist for bestilling av utkoyring 20. desember. Pris for utkoyring kr 100,- pr. tre (Gjeld Ardal kommune) Me tek mot bestilling av tre til Kaupanger, for levering utanfor Europris 19. desember Betaling Vipps, kort, kontant Dalavegen 29, Ardalstangen Tlf. 991 68 427 Asperheim -GARD-"

Stine Gruben Breivik og Geir Nyland presenterer Asperheim Gard:

Drifta på garden er juletreproduksjon av fjelledelgran og norsk gran, sauehald og dyrking av valbjørk.

Planting av valbjørk tok til i 1997.

I 2013 vart dei fyrste juletrea planta, og desse er salsklare i 2019 -2020. Deler av innmarka vart planta ut, og beste marka er att til slått.

Til jul i år (2020) vil me tilby juletrehogst og andre aktivitetar på garden, i tillegg til torgsalg i Årdal.

Sjå meir under fanene «Juletre» og «Lauvtre»

Sauehaldet på Asperheim starta opp allereie i haust. Midlertidig endring av husdyrrom i driftsbygningen til smalahus viser seg å vera ei vellukka løysing. 

I åra som kjem ser me føre oss ein del byggeaktivitet. Målet er å flytta inn i våningshuset i løpet av dette året. 

Sjå også facebook sida vår.

thumb_img_0816_1024

img_7862