Framside

TID FOR JULETRE!!
Klikk på fana for juletre!

Asperheim Gard ligg i Seimsdalen med fin utsikt mot Vikadalen på sørsida av fjorden.

thumb_img_0016_1024 thumb_IMG_1174_1024.jpg

Drifta på garden er produksjon av juletre av fjelledelgran og norsk gran, samt dyrking av valbjørk.
Planting av valbjørk tok til i 1997. I 2013 planta me dei fyrste juletrefelta, og desse er salsklare i 2019 -2020. Me har valt å planta ut store delar av innmarka til dette då slått ikkje lenger er aktuelt.

Etter kvart vil me tilby juletrehogst og andre aktivitetar på garden, men enn så lenge sel me innkjøpte tre på torga i Årdal.

Sjå meir under fanene «Juletre» og «Lauvtre»
Sjå også facebook sida vår.

thumb_img_0816_1024 img_7862