Framside

Asperheim har skifta eigarar. 

Frå 1.januar 2020 overtok Stine Gruben Breivik og Geir Nyland. 

Asperheim Gard ligg i Seimsdalen med fin utsikt mot Vikadalen på sørsida av fjorden.

thumb_img_0016_1024 thumb_IMG_1174_1024.jpg

Drifta på garden er juletreproduksjon av fjelledelgran og norsk gran, sauehald og dyrking av valbjørk.

Planting av valbjørk tok til i 1997.

I 2013 vart dei fyrste juletrea planta, og desse er salsklare i 2019 -2020. Deler av innmarka vart planta ut, og beste marka er att til slått.

Til jul i år (2020) vil me tilby juletrehogst og andre aktivitetar på garden, i tillegg til torgsalg i Årdal.

Sjå meir under fanene «Juletre» og «Lauvtre»

Sauehaldet på Asperheim starta opp allereie i haust. Midlertidig endring av husdyrrom i driftsbygningen til smalahus viser seg å vera ei vellukka løysing. 

I åra som kjem ser me føre oss ein del byggeaktivitet. Målet er å flytta inn i våningshuset i løpet av dette året. 

Sjå også facebook sida vår.

thumb_img_0816_1024

img_7862