Valbjørk

img_7862
Frå valbjørkskogen på Asperheim.

Frå Wikipedia: Valbjørk, også kalt masurbjørk, er resultat av misvekst hos bjørk. Knopper eller korkkambiet vokser innover i veden og danner ved med kaotisk fiberretning og striper av barklignende materiale. Dette danner et fint mønster i veden, noe som kommer spesielt godt fram i våt eller oljet ved.

Valbjørk brukes mye som materiale i husflid, særlig til knivskaft, boller, kopper og pyntegjenstander.

turkopp-img_1099
Turkopp i valbjørk.
img_1045
Ølkrus i valbjørk.
img_1033
Fruktfat av valbjørk.

 

img_0566
Klokke av valbjørk.

 

vase-img_1102
Vase av valbjørk.

 

Ta kontakt viss du ønskjer eit produkt av dette treslaget, sjå nederst på sida. Fine ting til eige bruk, eller som gåve.